Forsiden
Silokaia
Bilder
Diagrammer
Dokumentasjon
Politisk behandling
Kart
Kontakt
Kanalbyen Utvikling AS

Silokaia

Arealet "Silokaia" ble kjøpt av Staten på ca. 1920 - tallet. Fra den gang og fram til i dag har området vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Bl.a. havnas behov for mer havneareal medførte at bystyret i 2003 vedtok å bygge ny havn i Kongsgård - Vige, og at de sentrumsnære arealene på Silokaia skulle utvikles til en ny bydel.

Les mer

Bilder

På denne siden finner du illustrasjoner (volummodeller) som viser hvordan bydelen glir inn i forhold til omgivelsene, hvordan byrommene kan utformes, hvordan vegen innpasses i omgivelsene og hvordan bydelen ser ut i fugleperspektiv.

Les mer

Dokumentasjon

På denne siden finnes Reguleringskart:

  • Niva 1: Under bakken,
  • Nivå 2: Bakkenivå - byplangulv
  • Nivå 3; Anlegg over byplangulv.
  • Reguleringsbestemmelser
  • Plandokument (sammenfatning av planbeskrivelse og KU'er)

Les mer

Politisk behandling

Siden inneholder en oversikt over politiske behandlinger sålangt. Disse er:

  • Bystyresak 80/03 pr. juni 2003, hvor premissene ble gitt.
  • Byutviklingsstyret, sak. 407/07 pr. 20.12.07, hvor den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
  • Bystyret, sak 134/10 pr. 15.09.2010. Godkjenning av reguleringsplanen.

Les mer