Forsiden
Silokaia
Bilder
Diagrammer
Dokumentasjon
Politisk behandling
Kart
Kontakt
Kanalbyen Utvikling AS

Kanalbyen Utvikling AS

Kanalbyen Utvikling AS er et utviklings- og utbyggingsselskap som er heleid av Kristiansand havn KF.

Selskapet er under stifting og skal gjennomføre utbygging av Silokaia i Kristiansand på vegne av Kristiansand havn KF. Kristiansand kommune ved Kristiansand havn KF eier Silokaia. Avkastning fra verdiutvikling av Silokaia skal kanaliseres til havneutvikling slik det fremgår av Fiskeri- og Kystdepartementets tillatelse gjennom vedtak av 17.12.2009, og bystyrets vedtak av juni 2003.